Képzések
VEZETŐI KEREKASZTAL - I. ÉVFOLYAM 2015/16

Új Vezetői Kerekasztal képzést indítunk 2015-16-ban is. A képzések tematikája az alább látható hívószavakra épül, fókuszt helyezve az aktuális kérdésekre (amelyek minket éppen foglalkoztatnak), pl.: a pénz szerepe, szociális és gazdasági kísérletek, az ember fejlődése és korfeladata, a teljes ember lélektana, és a mai vezető beavatási útja.

 1. Az emberi közösségek és vállalkozások organikus szemlélete
2015. október 10. – szombat  (Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium)

 • az emberek és az emberi közösségek háromszintű felépítése
 • a vezető feladatai a tanuló és fejlődő emberi közösségben

 2. A vállalkozások fejlődése - Szervezetek egészsége és betegsége
2015. november 7. – szombat  (Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium)

 • a vállalkozások fejlődési szakaszai, törvényszerűségei, szervezet típusok
 • egészséges, életerős szervezetek és a közösségeket romboló erők

 3. Kreativitás, kezdeményezés
2015. december 5. – szombat  (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)

 • a kreatív = teremtő ember
 • egyéni kezdeményezések, idea - ideál

 4. A szervezetek 7 alapkérdése
2016. január 9. – szombat  (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)

 • az emberi tudatosodás és a szervezeti irányítás összefüggései
 • a korszerű szervezetek önmeghatározásának alapkérdései és módszere

 5. Vezetői döntések
2016. február 6. – szombat  (Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium)

 • a dinamikus ítéletalkotási és döntési modell
 • az emberi szabadság kérdése

 6. Kommunikáció: kérdéskultúra, együttműködés, értekezletek
2016. március 5. – szombat  (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)

 • én és mi, a szociális szféra jelentősége, az egyenrangú kommunikáció
 • a „kérdés“, mint éltető erő
 • vezetői eszközök a szervezeti együttműködés erősítésére

 7. Időgazdálkodás - Motiváció
2016. április 2. – szombat  (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)

 • a modern ember időcsapdájának megértése egy magasabb szempontból, a tudatos kilépés módszerei
 • külső és belső motiváció, az akarat szintjei

 8. Marketing - Prezentáció
2016. április 30. – szombat  (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)

 • gazdaság, piac, munka, érték, értékesítés alapkérdések
 • jelenlét, képviselet, felelősségvállalás

 9. Nyári tábor
2016 nyár

 • változáskezelés, a változáshoz való egyéni hozzáállás
 • egyéni küldetés meghatározása, képviselete a világban

Részvételi díj:
Alkalmanként 14.000.- Ft (+ ÁFA) - (Waldorf intézményben dolgozóknak 7.000.-Ft + ÁFA)

A jelentkezőktől kérjük az esetleges hiányzásos alkalmak kifizetését is!
Jelentkezési részletek és feltételek a Meghívóban.

Helyszín:
Sashalmi Waldorf Általános Iskola, Budapest - XVI. kerület, Thököly út 13.
illetve 3 alkalommal:   Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium - 1048 Budapest, Lakkozó u. 1.

Vezetői Kerekasztal 2015-16:  Jelentkezés

VEZETŐI KEREKASZTAL - II. ÉVFOLYAM - MŰHELY 2015/16

Az elmúlt években VK I. végzettekkel kéthetente péntek délutánonként találkozunk 16.00 - 20.00 óra között, és különböző témákban végzünk kutató - tanuló - gyakorló műhelymunkát:

 • 2015. szeptember 25. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Hármas tagozódás a gyakorlatban I. - Gazdasági alapfogalmak és folyamatok
   
 • 2015. október 9. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Hármas tagozódás a gyakorlatban II. - Az emberiség evolúciója, a jog és a kultúra
   
 • 2015. október 23. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Hármas tagozódás a gyakorlatban III. - Munka és szabadság
   
 • 2015. november 6. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Hármas tagozódás a gyakorlatban IV. - Pénz, profit, tulajdon
   
 • 2015. november 20. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Egyéni és Közösségi vezetés jellegzetességeiről, előnyeiről, hátrányairól. A "Forrás" és a "Feladat".
   
 • 2015. december 4. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  A Stúdium fontossága és formái. Lex Bos féle Stúdium megismerése
   
 • 2015. december 18. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Testvériség és létért való küzdelem 1.
   
 • 2016. január 8. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Testvériség és létért való küzdelem 2.
   
 • 2016. január 22. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Ember és önismeret I.
   
 • 2016. február 5. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Ember és önismeret II.
   
 • 2016. február 19. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Ember és önismeret III.
   
 • 2016. március 4. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Ember és önismeret IV.
   
 • 2016. március 18. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Vezetés a küszöbön. Mit kíván tőlünk a jelen kor küszöbhelyzete?
   
 • 2016. április 1. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Sorsismereti és Biográfiai ismeretek fontossága az együttműködéshezó
   
 • 2016. áprrilis 15. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Új együttműködési és beszélgetési kultúra megismerése és gyakorlása munkánkbanó
   
 • 2016. április 29. (Sashalmi Waldorf Általános Iskola)
  Gyógyító beszédművészet, mint az új beszélgetéskultúra fontos eleme

Részvételi díj:
Alkalmanként 7.000.- Ft (+ ÁFA) - (Waldorf intézményben dolgozóknak 4.000.-Ft + ÁFA)

Helyszín: Sashalmi Waldorf Általános Iskola, Budapest - XVI. kerület, Thököly út 13.

A jelentkezőktől kérjük az esetleges hiányzásos alkalmak kifizetését is!
A Meghívót és a Jelentkezési információkat az elmúlt években végzetteknek személyesen megküldtük emailben.

KONFERENCIA PROGRAMOK

Három konferenciát tervezünk idén, melyek az időbeli közelségük szerint vannak már részletesebben előkészítve:

 1. 2015. október 24-25. (szombat-vasárnap)
  III. Közösségalkotási Konferencia
  Téma: "Én-erők" az Egyén és Közösség együttműködésében
  Helyszín: Sashalmi Waldorf Általános Iskola

   
 2. 2016. április 8-10.
  (tematikailag még visszajelzésekre várunk a meghívott előadótól)
   
 3. 2016. nyár

A konferenciák részletesebb programjairól, helyszínéről, részvételi díjáról időben küldünk majd értesítést, meghívókat.

A konferenciák nyitottak, és egyenként is látogathatók!

DINAMIKUS ÍTÉLETALKOTÁS TRÉNING - TAKÁTS PÉTERREL

A „Dinamikus ítéletalkotás” tréningen az elméleti kérdések megbeszélése mellett közösen be is gyakoroljuk a modellt, a valódi megfigyelésen és megismerésen alapuló véleményformálást, és a helyes döntések meghozatalát. A csoportmunkák és gyakorlatok ezen túlmenően segítenek az érzelmek által befolyásolt előítéletek felismerésében és felhívják a figyelmet azokra a csapdákra és veszélyekre, melyek az ítéletalkotási folyamat során fenyegetnek. A szabad és önálló véleményalkotás, ill. döntés útjai a tréningen minden résztvevő számára láthatóvá, eredményei pedig kiszámíthatóvá válnak.

Időpontok: A 1,5 napos tréninget három alkalommal rendezzük meg, ezek közül választhatsz magadnak egy időpontot:

1. 2015. október 30-31. (péntek-szombat)
2. 2015. nevember 20-21. (péntek-szombat)
3. 2016. január 22-23. (péntek-szombat)
Pénteken kezdés 14:00 órakor, az első nap vége 20:00 órakor, szombaton kezdés 09:30 órakor és a második nap vége 18:00 órakor.

A tréning díja:
20.000.- Ft, amely tartalmazza a trénig megrendezésével kapcsolatban felmerülő költségeket, de nem tartalmaz sem szállást, sem utazási, sem étkezési költséget. A teljes összeg a helyszínen fizetendő.

Helyszín: Rishi Egészség Otthon, 1028 Budapest, Kertváros utca 63.

Jelentkezés:
JELENTKEZÉSEKET KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN FOGADUNK EL, és ezeket kérjük Halász Zsuzsa e-mail címére megküldeni: hzsuzsa@sockft.hu.
A részvétel az írásos visszaigazolást követően válik véglegessé. Az írásos visszaigazolást a jelentkezések beérkezésének sorrendjében küldjük meg. Mivel a tréningen a résztvevők száma 15 főben maximálva van, a létszám betelte után jelentkezőknek új időpontot ajánlunk fel.

Meghívó letöltése.

ARCHÍVUM